Πολιτική Απορρήτου

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Play & Learn είναι υπεύθυνο επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, τα οποία επεξεργάζεται σύμφωνα με τια απαιτήσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας πριν την έναρξη φοίτησης του παιδιού στο σχολείο όσο και κατά την διάρκεια αυτής. Συγκεκριμένα συλλέγει ιδίως τα εξής δεδομένα:

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, δηλαδή του νόμου 2472/1997 και από τις 25/5/2018 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ("Κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων"), και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω.

Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα:

Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Επίσης, το Play & Learn δημοσιεύει στους ιστοτόπους της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες από δράσεις που γίνονται στο σχολείο, μόνο στην περίπτωση που οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών έχουν δώσει την έγγραφη συγκατάθεση τους για αυτό κατα την διαδικασία συμπλήρωσης της αρχικής φόρμας εγγραφής του παιδιού.

Το Play & Learn εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών δεδομένων για άλλους σκοπούς από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωσή σας και όπου απαιτείται, έγκρισή σας. Εξαιρούνται:

 

Ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα είναι προστατευμένα από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.  Θα είναι προσβάσιμα και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών και σε καμία περίπτωση για δικό τους όφελος. Το Play & Learn επιλέγει εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία των δεδομένων να πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού.

 

Χρονικό Διάστημα Διατήρησης και Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Το Play & Learn θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας για να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις και για να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων. Μετά την παραπάνω χρονική περίοδο, το Play & Learn θα προχωρήσει στην οριστική διαγραφή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα παιδιών και υπαλλήλων φυλλάσσονται σε κλειδωμένο ντουλάπι και μένουν στο κτίριο.

 

 Γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της επεξεργασίας σε τρίτους και/ή διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε. η εταιρία ενημερώνει εκ των προτέρων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων και εφαρόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επεξεργασία να είναι σύνομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

 

 Δικαιώματα περί προσωπικών δεδομένων

 Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

1. Της πρόσβασης στα δεδομένα σας

2. Της διόρθωσης και /ή συμπλήρωσης δεδομένων

3. Της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων

4. Του περιορισμού στην επεξεργασία των δεδομένω σας.

5. Της φορητότητας των δεδομένων σας

6. Της ενενατίωσης στην αποστολή ενημερώσεων μέσω email ή sms.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα aiτήματά σας, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας,π.χ. νομικών υποχρεώσεων), ίσως να μην μπορέσουμε να  τα ικανοοποιήσουμε. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς σχετικά με την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της και η επεξεργασία βάσει άλλης νομικής βάσης.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα και να σας ενημερώσουμε για εκδηλώσεις, προγράμματα και γενικότερα θέματα που αφορούν τo Play & Learn.

Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ' οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και του παιδιού σας, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

Το Play & Learn εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό.

Eάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Play & Learn χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αγάπη Λιαπάκη

Διεύθυνση: Λευκωσίας 27, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ: 2810 250851

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@playnlearn.gr

NEWSLETTER

Λάβετε νέα μας και ενημερωθείτε για τις μελλοντικές εκδηλώσεις μας

Όνομα είναι υποχρεωτικό
Email είναι υποχρεωτικό
είναι υποχρεωτικό