Νηπιαγωγείο - Play & Learn Kindergarten

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου είναι βασισμένο στο ότι το παιδί είναι δημιουργός και ότι μαθαίνει μέσα από τη δημιουργία θετικών σχέσεων με τον εαυτό του και τους άλλους με απώτερο στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής.

Οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν αγάπη, ανταπόκριση και ευαισθησία, αναγνωρίζουν τον ενθουσιασμό και την περιέργειά των παιδιών για το τι συμβαίνει στον κόσμο τους και ενθαρρύνουν την ορμή τους για εξερεύνηση μέσα από την ενεργητική μάθηση.

Εκπαιδευτικό έργο

Η εκπαίδευση στο Play & Learn βασίζεται στην επικοινωνία δασκάλου με δάσκαλο, δασκάλου-παιδιού, γονέα- παιδιού, γονέα-δασκάλου, γονέα-γονέα. Το σχολείο είναι μέρος έρευνας, ένας χώρος συμμετοχικός όπου οι αξίες μοιράζονται και η γνώση είναι αποτέλεσμα επιθυμίας και γνώσης. Δείτε εδώ το ιστολόγιο του Kindergarten όπου αναρτούνται δραστηριότητες και παιδαγωγικό υλικό, δηλαδή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

Στο Play & Learn το παιδί παίρνει το ρόλο του πρωταγωνιστή που είναι ικανό να χτίσει τη γνώση του. Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς παρατηρεί, αναλύει και εμπλουτίζει το ομαδικό ή ατομικό παιχνίδι. Η επικοινωνία του με τα παιδιά βασίζεται στην εμπιστοσύνη που δείχνει στα παιδιά να χτίσουν τη γνώση που είναι απαραίτητη προϋπόθεση μάθησης.

Αξιολόγηση

Το Play & Learn Kindergarten στοχεύει να προωθήσει μια κουλτούρα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης από τους παιδαγωγούς, προκειμένου να γίνουν αναλυτικοί, να είναι συνειδητοί και να αντικατοπτρίζουν την πρακτική τους.

Η σχολική μονάδα ακολουθεί ένα ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος περιλαμβάνει τον καθορισμό εκπαιδευτικών στόχων και τον σχεδιασμό αντίστοιχων συλλογικών δράσεων για την πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου.

Το κάθε τμήμα απαρτίζεται από 12-15 παιδιά και λειτουργεί από τις 7:30-16:00 από τις 1 Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Ιουλίου.

Η περίοδος λειτουργίας είναι από τις 11 Σεπτεμβρίου- 15 Ιουνίου, ενώ υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στο καλοκαιρινό πρόγραμμα έως τα τέλη Ιουλίου.

Αίτηση ενδιαφέροντος
Επιπλέον Υπηρεσίες

Επιπλέον Υπηρεσίες

περισσότερα
Μαρτυρίες Γονέων

Μαρτυρίες Γονέων

περισσότερα

NEWSLETTER

Λάβετε νέα μας και ενημερωθείτε για τις μελλοντικές εκδηλώσεις μας

Όνομα είναι υποχρεωτικό
Email είναι υποχρεωτικό
είναι υποχρεωτικό